Menu
Koszyk

Gwarancje i zwroty

Kamado Club

Gwarancja jest przeznaczona na towary zakupione od NEMESIS Wiktoria Wilk, na stronie kamadoclub.pl. Gwarancja obowiązuje od dnia sprzedaży/przekazania rzeczy, chyba że umowa stanowi inaczej. Okres gwarancji urządzenia określony jest w dokumencie zakupu. NEMESIS Wiktoria Wilk, zastrzega sobie prawo do odmowy skorzystania z gwarancji w przypadku naruszenia poniższych warunków gwarancji i/lub instrukcji użytkowania przedmiotu. Gdy Sprzedający wymienia przedmiot lub jego element w określonym okresie gwarancyjnym, nowy przedmiot lub jego część składowa podlega ciągłemu okresowi gwarancyjnemu.


Polityka serwisu gwarancyjnego:1 Zgłaszając towar do naprawy gwarancyjnej, kupujący musi również przedstawić dokument zakupu (paragon i/lub fakturę VAT).


2 Przesyłka musi być dostarczona w opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport. W przypadku dostarczenia towaru bez opakowania Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu.


3 Towar lub jego części składowe zostaną odebrane przez Sprzedającego poprzez sporządzenie aktu przekazania towaru. Jeden egzemplarz aktu należy przedstawić Klientowi.


4 Bez dokumentu (aktu przelewu) towar nie może zostać zwrócony. W przypadku utraty aktu przelewu wymagany jest dokument tożsamości.


5 W zakresie świadczenia serwisu gwarancyjnego sugerujemy kontakt z oddziałem firmy Nemesis poprzez formularz kontaktowy.


6 W przypadku niepotwierdzenia wady i/lub usterek nieobjętych zobowiązaniami gwarancyjnymi i bezpłatnym serwisem, Klient pokrywa wszelkie koszty związane z transportem towaru do serwisu, usuwaniem usterek i naprawą na własny koszt .


7 Wszelkie wady powstałe w okresie gwarancyjnym z winy producenta będą usuwane przez upoważnionego przedstawiciela producenta  w rozsądnym terminie od przekazania rzeczy upoważnionemu przedstawicielowi. Firma NEMESIS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań gwarancyjnych z powodu zdarzeń i/lub nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od sprzedawcy, w tym między innymi klęsk żywiołowych, pożarów, ograniczeń lub ograniczeń rządowych, strajków, opóźnienia w transporcie lub zmniejszone zasoby materiałowe. Naszym celem jest jak najszybsze i najskuteczniejsze eliminowanie ewentualnych wad towaru, dlatego w razie potrzeby firma NEMESIS dołoży wszelkich starań, aby maksymalnie wykorzystać wszystkie dostępne zasoby w celu rozwiązania problemu.


8 Przedmioty podlegają wymianie lub zwrotowi, jeżeli wady powstałe w okresie gwarancji nie mogą być usunięte.


9 Przy odbiorze rzeczy należy sprawdzić kompletność zwracanej rzeczy do naprawy. Na późniejszym etapie żadne roszczenia co do kompletności nie będą przyjmowane.


10 Jeżeli powiadomiony Klient nie odbierze przedmiotu po naprawie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia naprawy, firma NEMESIS ma prawo zaprzestać przechowywania produktu.Zobowiązania gwarancyjne nie mają zastosowania w następujących przypadkach:
1 W przypadku awarii spowodowanych klęskami żywiołowymi (wyładowania atmosferyczne, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary), niewłaściwymi warunkami eksploatacji, celowością lub zaniedbaniem użytkownika.


2 W przypadku awarii spowodowanych nielegalnymi, nieodpowiednimi źródłami napięcia, zakłóceniami sieci elektrycznej.


3 W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi urządzenia zawartych w instrukcji urządzenia.


4 W przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych po zakupie, jeżeli urządzenie zostało upuszczone, zgniecione lub transportowane w przypadku transportu urządzenia przez Klienta.


5 Usterki zostały usunięte przez serwis / osobę nieupoważnioną przez NEMSIS.


6 Produkt został celowo uszkodzony lub zniszczony.


7 Jeżeli awaria nastąpiła z powodu użycia materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, które nie są zalecane przez przedstawiciela firmy NEMESIS.


8 Gwarancja nie obejmuje żadnych rys, wgnieceń, pęknięć, szczelin lub drobnych pęknięć kosmetycznych w zewnętrznej glazurze, które nie mają wpływu na działanie grilla.


9 Substancje takie jak chlor, opary przemysłowe, chemikalia, nawozy, ekstremalna wilgotność, pestycydy do trawników i sól mogą uszkodzić metalowe farby i powłoki. W rezultacie części metalowe, ze stali nierdzewnej i żeliwa nie są objęte gwarancją w przypadku rdzy, utleniania, blaknięcia i/lub innych wad.


10 Gwarancja traci ważność w przypadku wylania łatwopalnych cieczy do i/lub na grill ceramiczny. Gwarancja przepada, jeśli grill jest opalany drewnem opałowym lub innym nieodpowiednim paliwem. Do grillowania należy używać wysokiej jakości węgla drzewnego. Nacisk kładziony jest na zakaz używania łatwopalnych cieczy i drewna opałowego.
Gwarancja przysługuje następującym podmiotom i na następujących warunkach:

Klient indywidualny


Osoby prawne (wykorzystanie do celów komercyjnych)

Nieograniczona gwarancja na korpus ceramiczny1 rok gwarancji na korpus ceramiczny

2 lata gwarancji na palenisko1 rok gwarancji na palenisko

1 rok gwarancji na termometry1 rok gwarancji na termometry

2 lata gwarancji na ceramiczne akcesoria grilla1 rok gwarancji na ceramiczne akcesoria grilla

2 lata gwarancji na wszystkie metalowe części i akcesoria grilla1 rok gwarancji na wszystkie metalowe części i akcesoria grilla

1 rok gwarancji na uszczelkę z włókna szklanego1 rok gwarancji na uszczelkę ognioodporną

1 rok gwarancji na boczne półki grilla

1 rok gwarancji na boczne półki grilla

Jeśli masz problem z działaniem produktu, koniecznie skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, być może uda nam się zaoszczędzić Twój cenny czas i rozwiązać sytuację zdalnie!